Co je to pracovní agentura

1 Lis 2013 by admin, No Comments »

Pracovní agentura je fyzickou či právnickou osobou mající za úkol zprostředkovávat zaměstnání. Svou činnost může provozovat pouze na základě povolení uděleného generálním ředitelstvím Úřadu práce. Její činnost je navíc upravená zákonem.

Obecnými podmínkami pro udělení povolení pro vykonávání pracovní agentury jsou věk nad osmnáct let, bezúhonnost, odborná praxe v oboru či ve zprostředkování práce.

Ze zákona také vyplývá, že každá pracovní agentura musí být pojištěná pro případ svého úpadku. Díky tomu bude mít přidělený zaměstnanec právo na plnění, dojde-li k situaci, že agentura mu nebude moci vyplatit mzdu.

Pracovní právo agentuře stanovuje formy zprostředkování zaměstnání. Jsou jimi vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, pro zaměstnavatele nebo za účelem vykonávání práce pro uživatele.

V České republice působí více pracovních agentur. Jejich velikost, ale i rozsah (územní i co se týče oborů) nabízených prací je různý

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!