Personální leasing představuje výhodu nejen pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance

20 Čer 2015 by admin, No Comments »

Personální leasing lze charakterizovat jako dočasné přidělení zaměstnanců – jde o jistý druh získávání nových pracovníků. Zaměstnanec neuzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, ale s personální (leasingovou) agenturou, i když svou práci vykonává u přiděleného zaměstnavatele. Přestože je zaměstnanec zaměstnancem agentury, náleží mu stejná práva jako všem zaměstnancům firmy, v níž pracuje.

Personální leasing – pronájem pracovních sil
Personální leasing je v současnosti oblíbený v celé Evropě. Tento typ spolupráce je totiž výhodný nejen pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Jaké jsou tedy výhody leasingu pro zaměstnance? Je jich mnoho pokud tím nejzajímavějším patří především to, že zaměstnanci si díky dočasnému přidělení mohou zkusit různé pracovní pozice a získávat zkušenosti u různých zaměstnavatelů. To je výhodné zejména pro mladé lidi, kteří nevědí, čemu by se chtěli v budoucnu nejvíce věnovat.
Personální leasing představuje výhodu i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel platí zaměstnanci pouze za skutečně vykonanou práci a není zatížen rozsáhlou administrativou, která je nutná při klasickém pracovněprávním vztahu. Díky tomu zaměstnavatel šetří personální náklady. Další výhodou je i to, že díky personálnímu leasingu má zaměstnavatel k dispozici vždy optimální počet pracovníků. Je to výhodné zejména tehdy, když v určitém období potřebuje výrazně zvýšit počet zaměstnanců a po určitém čase ho výrazně snížit.
V budoucnu se personální leasing rozšíří více
Personální leasing postupuje ve všech zemích, proto lze předpokládat, že v budoucnu bude tento způsob získávání nových pracovníků velmi rozšířený. Společnosti již dnes mají stále větší a větší zájem o dočasných pracovníků, protože mohou přesunout mzdové záležitosti na leasingovou agenturu, která převezme celou odpovědnost.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!