Práce z pohledu ekonomiky

24 Bře 2015 by admin, No Comments »

Co je práce, zaměstnání, povolání atd., ví snad každý. Dokážeme tyto pojmy nějak definovat. Uveďme si však definice vycházející přímo z ekonomie.

 

Co je to práce?

Práci z pohledu ekonomie charakterizujeme jako cílevědomou lidskou činnost vedoucí k vytvářením statků a služeb a uspokojování lidských potřeb. Práci je možné členit podle různých kritérií. Podle charakteru činnosti ji dělíme na fyzickou a duševní. Dále může být placená a dobrovolná, závislá či samostatná atd.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pojem práce je širší než pojem „zaměstnání“. Charakterizujeme ho jako pravidelně vykonávanou pracovní činnost za mzdu nebo plat. Zaměstnání si lidé vybírají podle svého vzdělání, znalostí, schopností a dovedností, jež získávání prostřednictvím vzdělávání na různých typech škol.

 

O trhu práce

Na pracovním trhu se setkává nabídka a poptávka práce, která je prodávaná jako výrobní faktor. Lze na ní pohlížet z pohledu mikroekonomie i makroekonomie.

Trh práce je ovlivňován mnohými aspekty. Dle prognóz ho v budoucnu budou nejvíce ovlivňovat následující faktory – demografický vývoj (stárnutí populace a pokles absolventů), sociokulturní aspekty (odlišné preference lidí vstupujících na trh práce), trendy v investicích a outsourcingu atd.

 

Nezaměstnanost: Ekonomický i sociální problém

S pojmem práce souvisí pojem „nezaměstnanost“, která je v současné době palčivým problémem, a to nejen ekonomickým, ale i sociálním. Jde o stav na trhu práce, kdy lidé nabízející práci nemohou najít poptávku práce určenou jim. Závažná je především nezaměstnanost trvající více než jeden rok.

Za nezaměstnanou osobu je považovaná osoba, která nemá zaměstnání, ale zároveň je starší patnácti let, nestuduje a aktivně práci hledá.

Nezaměstnanost dělíme na nedobrovolnou, frikční (je jen dočasná, od ukončení zaměstnáni po dobu, kdy si dotyčný najde novou), systémovou (nezaměstnaný nemůže najít práci ve svém oboru, protože se změnila struktura ekonomiky), cyklická (souvisí s průběhem hospodářského cyklu) a sezónní.

Štítky:, ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!