11 Úno
2015

Jak správně vybrat zaměstnavatele

V dnešní době, kdy je stále poměrně velké nezaměstnanost, lidé se často snaží najít si alespoň nějakou práci. Zamýšleli jste se však někdy, jaký by měl být váš zaměstnavatel? Co byste chtěli od firmy, ve které budete v budoucnu pracovat?

 

O zaměstnavateli

Zaměstnavatelem může být jedinec či různě velká firma. Přemýšlíte, jestli je lepší pracovat v malé, středně velké či velké společnosti? Všechny možnosti mají své výhody a nevýhody.

Malé společnosti mají menší výnosy a zpravidla nedokážou nabídnout zaměstnanci tak velké platy jako někteří větší zaměstnavatelé. Menší společnosti také mohou být méně stabilní a více ohrožené krachem. V malých firmách se však s větší pravděpodobností dostanete k širší škále úkolů a budete získávat komplexnější zkušenosti. Vztahy v menší společnosti jsou osobitější.

Velké společnosti vám umožňují rozvoj kariéry v rámci firmy. Mají mnoho pozic, na které je možné postoupit. Nevýhodu může být větší odstup zaměstnavatele. Je v nich zpravidla i více byrokracie. Středně velké firmy jsou kompromisem mezi velkými a malými zaměstnavateli.

 

Čeho si zaměstnavatelé cení u svých zaměstnanců

Pro zaměstnance je samozřejmě důležitý slušný plat odpovídající dané pozici. Bude-li zaměstnavatel dobře platit, o zájemce o práci nebude mít nouzi.

Zaměstnavatelé by však měli myslet na to, že kromě peněz jsou pro zaměstnance důležité i další hodnoty, bez níž mohou ztratit svou pracovní motivaci.

Lidé si cení dalších peněžních i nepeněžních benefitů, jistoty stabilní společnosti, možnosti zvyšování kvalifikace, jasných cílů a nároků, pocitu užitečnosti v rámci firmy (nadřízení by měl umět zaměstnavatele ocenit a pozitivně ho motivovat). Motivující je pro zaměstnance také časová flexibilita pracovní doby.

Zaměstnavatel by se měl snažit své zaměstnance motivovat a připravit jim podmínky, za kterých se jim bude dobře pracovat. Jsou pro firmu velmi důležité a na nich velkou měrou závisí, jak bude firma úspěšná. Zaměstnanci je investice, která se zaměstnavateli vrátí. I proto existují různé kurzy pro manažery, jež je naučí s lidmi správně „pracovat“. Důležité jsou také osobnostní předpoklady daného člověka. Ne každý nadřízený je vždy člověkem na svém místě.

22 Led
2015

Co byste měli vědět o právech a povinnostech zaměstnavatelů

Každý ví, co si představit pod pojmem zaměstnavatel. Jak ho přesně definovat a jaké má povinnosti ke svým zaměstnancům? Určitě se vyplatí tyto informace vědět.

 

Kdo jsou zaměstnavatelé

Zaměstnavatelé jsou účastníky pracovněprávního vztahu. Mohou být fyzickými i právnickými osobami a mohou mít různý počet zaměstnanců – od jednoho až do tisíců u velkých společností. Zaměstnavatelem může být také stát.

Zaměstnanecký poměr je uzavírán na základě pracovní smlouvy. Dalšími možnostmi navázání spolupráce je dohoda o provedení činnosti či dohoda o provedení práce.

 

O povinnostech zaměstnavatele vůči zaměstnancům

Zaměstnavatel má vůči zaměstnavatelům povinnosti, které si můžeme rozdělit do tří okruhů:

·         bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Zaměstnavatel musí zajišťovat svým zaměstnancům takové podmínky, aby nemohli být ohroženi na zdraví a majetku. Je nutné, aby absolvovali zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech a v případě nutnosti podstupovali různá školení. Dále musí zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům potřebné osobní ochranné prostředky, udržovat je v použitelném stavu, kontrolovat je a povinností zaměstnavatelé je také vést knihu úrazů.

·         péče o zaměstnance: Zaměstnavatel pečuje o rozvoj zaměstnanců v odborné rovině, zaměstnance zaučuje, prohlubuje a zvyšuje jejich kvalifikaci atd.

·         ochrana soukromí a osobnosti a zamezení diskriminace: Zaměstnavatel nesmí sledovat odposlech a záznam telefonických hovorů zaměstnanců, nesmí kontrolovat jejich poštu (elektrickou ani klasickou). Zaměstnavatel také nemá právo na informace, které nesouvisí s výkonem práce. Zaměstnanec mu nemusí odpovídat na otázky směřující na zjištění těhotenství, rodinné a majetkové poměry, sexuální orientaci, původ, příslušenství k církvi či náboženské společnosti atd.

 

Práva zaměstnavatelů

Na druhou stranu mají samozřejmě zaměstnavatelé svá práva. Patří mezi ně například vydat závazný vnitřní předpis upravující pravidla ve společnosti, určit množství požadované práce a pracovní tempo, vyžadovat náhradu škody po zaměstnancích a další práva daná zákoník práce, popřípadě pracovní smlouvou.

18 Pro
2014

Pracovní agentura.

Pracovní agentura vám pomůže najít si práci. Stačí vyhledat tu správnou pro vás. Některé jsou univerzální, jiné se specializují na určitou oblast. Co ale přesně je pracovní agentura a jak funguje?

Pracovní agenturu mohou tvořit právnické či fyzické osoby mající povolení k zprostředkování zaměstnání. Toto povolení jim dává generální ředitelství Úřadu práce. Pracovní agentury musí být ze zákona pojištěny pro případ svého úpadku.

Pracovní agentura musí lidem, kterým zprostředkovává práci, nabízet služba zdarma. Zpoplatněná může být ale pro ty, kteří zaměstnavatele hledají. Taková společnost je například i ProPlusco pracovní agentura.

Pracovní agentury vyhledávají zaměstnání pro fyzickou osobu, zaměstnance pro zaměstnavatele, ale také zaměstnávají fyzické osoby za účelem výkonu práce pro uživatele. To má své výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance, ale je třeba zvážit i nevýhody. Každému vyhovuje něco jiného.

Na českém trhu jsou také dvě organizace sdružující pracovní agentury – Asociace poskytovatelů personálních služeb a Asociace pracovních agentur.

26 Lis
2014

Jaký je rozdíl mezi personální a pracovní agenturou

Budete-li si shánět práci a rozhodnete-li se využít organizace, která vám s tím pomůže, zjistíte, že takových organizací je hodně. Při hledání se setkáte se dvěma základními pojmy – personální agentura a agentura práce (pracovní agentura). Možná si také budete klást otázku, zda jde o synonyma, nebo je-li mezi nimi nějaký rozdíl?

Ano, rozdíl v nich je. Personální agentura je společnost, která zprostředkovává pracovní místa zájemcům o práci a zaměstnance pro firmy. Zájemce se poté stává zaměstnancem firmy.

Pracovní agentura rovněž zprostředkovává práci zájemcům ako například pracovní agentura ProPlusco. Ovšem ti se nestávají pracovníky dané firmy. Jsou zaměstnanci pracovní agentury. To znamená, že jako pracovníci do firmy jsou pouze pronajímaní. Tento druh práce se uplatňuje především u dělnických, administrativních či jiných nenáročných (na ovládnutí náplně práce) pozic.

Zaměstnavatelům mnohdy vyhovuje právě možnost pronajímání zaměstnanců, protože to pro ně znamená finanční úspory, ale také jim jsou agentury práce mnohdy schopni zajistit rychlou náhradu, pokud nějaký pracovník onemocní či z jiného důvodu skončí.

24 Říj
2014

Jak pracuje kvalitní personální agentura

Hledáte teprve personální agenturu, nebo už s nějakou spolupracujete? Podle čeho poznáte, že jedná se skutečnými profesionály?

Kvalitní personální agentura je vždy vůči svým klientům transparentní. Máte přehled o vaší spolupráci a o všech krocích organizace. Nic vám netají a zároveň víte, jaké kroky podstupuje, aby vám usnadnila najít si práci. Měla by vás rovněž průběžně informovat o výsledcích. Vhodně vybraná personální agentura vás neposílá na pracovní místa, u nichž očividně nesplňujete požadavky.

Nejlepší je volit personální agenturu se silným zázemím zaměřující se na poskytování rozšířeného servisu – nejen vyhledávání zaměstnání, ale i poradenství soustředící se na orientaci v zákoníku práce, přípravu životopisu, na pracovní pohovor atd.

Pokud spolupracujete s personální agenturou, která výše uvedené nesplňuje je načase pohlednout se po nové. Nemá smysl zůstávat u agentury, která vám v hledání práce pomáhá neefektivně, zvlášť když na trhu je mnoho organizací věnujících se této činnosti.

27 Zář
2014

Spolupráce s pracovní agenturou

Pracovních agentur je v současné době velké množství, takže když se rozhodnete s nějakou spolupracovat, dobře si rozmyslete se kterou. Vybírejte pracovní agenturu nejen podle sympatií, ale berte v potaz i reference, konkrétní zaměření, historii, ale mnohé vám napoví i to, jak vypadají prostory pracovní agentury. Proto se vždy registrujte přímo v sídle či pobočce firmy. Uděláte si lepší přehled, než když se s personalistou sejdete někde jinde. První známkou serióznosti je to, že má vůbec povolení k provádění své činnosti. Tuto skutečnosti si vždy raději ověřte v seznamu pracovních agentur. Najdete ho na portálu Ministerstva práce a sociální věcí nebo na internetové stránce Asociace poskytovatelů personální služeb, pokud agentura v asociaci je. To povinné není.

U pracovní agentury můžete mít různé postavení. Buď budete podle smlouvy jejím zaměstnancem a ona vás bude na práci pronajímat, nebo uzavřete smlouvu přímo s vaším budoucím zaměstnavatelem a pracovní agentura bude jen vaším zprostředkovatelem a po zprostředkování práce její úloha končí.

28 Srp
2014

Formálne vs. neformálne vzdelávanie – večný súboj?

Súčasná doba praje rôznym nekonzervatívnym formám vzdelávania, pri ktorých vyučujúci používajú inovatívne prístupy a snažia sa svojich študentov motivovať úplne iným spôsobom, než to robili ich predchodcovia v minulosti. Niektoré z týchto prístupov sú úspešné viac, niektoré menej, vždy závisí na konkrétnom prípade a type vzdelávania. My sa skúsime pozrieť na to, či je to formálne vzdelanie až také zlé a ako popri ňom vystupuje jeho neformálna podoba.

 

Klasické formálne vzdelávanie podľa jeho zarytých kritikov predstavuje najmä nudu a nekonečné prednášky profesorov na vysokých školách, ktoré nikoho reálne nezaujímajú. Ako sa hovorí, pravda nikdy nie je úplne čierna ani biela, a aj tu je v strede. Nájdeme totiž množstvo talentovaných a motivovaných profesorov či učiteľov, ktorí sa formálnemu vzdelaniu venujú s obrovským zápalom a nadšením, čo implementujú aj do samotných vyučovacích hodín. Na druhej strane je tu neformálne vzdelanie, ktoré je zase podľa jeho zarytých fanúšikov vždy lepšie, než to formálne. Zase je to skôr mýtus – niekedy je lepšie klasické štúdium na univerzite, než kurzy bez certifikácií a referencií.  A aj niektoré skvelé príklady neformálneho vzdelávania, ako napríklad MBA štúdium, sú priamym nasledovníkom štúdia na univerzite. Z uvedeného teda vyplýva, že medzi tradičným a neformálnym vzdelaním nemusí byť nevyhnutne obrovský súboj, naopak, tieto typy sa môžu vhodne dopĺňať a prepájať tak, že na konci vznikne ucelený kvalitný vzdelávací celok.

18 Srp
2014

Proč si vybrat agenturu práce Proplusco

Pracovních a personálních agentur funguje v České republice hodně. Obraťte se na takovou, která působí již delší službu, má za sebou spokojené klienty a mnohé personální služby, jež oceníte.

Oblíbená je pracovní a personální agentura Proplusco, která u nás působí od roku 2008. Má četné zkušenosti, profesionální přístup, velmi kvalitní služby a přehledný web http://proplusco.cz/.

Agentura vám bude vyhovovat, ať už si chcete najít krátkodobou či dlouhodobou brigádu a vhodná je i pro studenty, kterým poskytuje studentský servis.

I ti, kteří pracovníky hledají, budou spokojení. Díky agentuře je získají v krátkém čase a mají záruku jejich kvality. Když nebudou spokojeni, pracovník bude hned vyměněný. Zprostředkování brigádníků agenturou bude pro vás nejen pohodlnější, ale také levnější. Jistě oceníte i další personální služby poskytované pracovní a personální agenturou Proplusco. Celkově vám bude vyhovovat její pro-zákaznický přístup.

30 Čec
2014

Vybírejte pečivě personální agenturu

Personální agentury jsou všeobecně oblíbené těmi, kteří se pokoušejí najít si práci či brigádu. Patříte mezi ně a také jste se rozhodli, že si najdete brigádu či práci pomocí personální agentury? Možností máte mnoho, ale měli byste mít na paměti, že jednotlivé agentury mají různou úroveň, a proto se vyplatí si dobře vybírat. Jen tak skutečně zvýšíte svou šanci najít si dobrou práci, se kterou budete spokojeni.

Předtím, než začnete hledat personální agenturu, si stanovte, co od ní očekáváte. Poté vyhledávejte mezi takovými, které vašim požadavkům vyhovují. Zjistěte si, jestli má pracovní agentura licenci od Ministerstva práce a sociální věcí ČR (dle zákona musí mít), ale také se zajímejte o její reference, zkušenosti klientů, dobu působnosti, jakých dosáhla úspěchů atd.

Pokud věnuje alespoň malé úsilí, abyste našli kvalitní personální agenturu, zvýšíte svou pravděpodobnost na to, že vám spolupráce s ní přinese to, co má. To přeci stojí za trochu

námahy.

7 Čer
2014

Pracovní agentura

Pracovní agentury pomáhají zájemcům o práci najít si práci či brigádu, ale nápomocni jsou samozřejmě i těm, kteří zaměstnance či brigádníky shání. I jim nabízí celou řadu výhod.

Oslovíte-li pracovní agenturu za účelem náboru zaměstnanců, ušetříte především čas a energii. Pracovní agentura za vás provede selekci, což znamená, že k pohovoru vám přijdou už jen lidé, kteří odpovídají vašim požadavkům. Agentura případně i otestuje jazykové či odborné znalosti kandidáta atd.

Další výhodou pracovní agentury je, že má široký výběr zaměstnanců. Snadněji se najde někdo, kdo bude odpovídat vašim požadavkům.

Ať už práci nabízíte nebo sháníte, a rozhodli jste se pro tyto účely využít agenturu práce, volte pouze organizace, které mají povolení od generálního ředitelství Úřadu práce. Zprostředkováním práce zájemcům musí být prováděno bezplatně. Vybírejte také podle referencí a dalších parametrů dle vašich konkrétních požadavků.

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!